Projekty

W programach ramowych UE KGHM CUPRUM uczestniczy od 2000 roku, biorąc udział w międzynarodowych projektach z zakresu szeroko rozumianej branży wydobywczej. Głównymi obszarami aktywności są górnictwo, geologia, nowoczesne metody przeróbki oraz systemy ocen ryzyka przemysłowego.

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl