CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

 

ISSN 0137-2815

Kwartalnik CUPRUM znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie otrzymują 3 punkty.

Czasopismo jest indeksowane w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech
oraz Index Copernicus.

Pierwszy numer czasopisma został wydany w 1971 roku. Czasopismo jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są artykuły naukowo-techniczne: oryginalne, przeglądowe, dyskusyjne oraz komunikaty z dziedziny geologii i eksploatacji złóż, przeróbki rud, wentylacji, mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji kopalń, organizacji i zarządzania, ekonomiki, ochrony środowiska i ochrony pracy oraz innych zagadnień dotyczących górnictwa.

Czasopismo jest przeznaczone przede wszystkim dla inżynierów i techników, a zwłaszcza dla pracowników instytutów przemysłowych, projektantów, konstruktorów, wytwórców, dozoru technicznego kopalń oraz informatyków i ekonomistów, zajmujących się problematyką górnictwa rud.

Kordynacją procesu wydawniczego i pracami organizacyjnymi zajmuje się Komitet Redakcyjny, który wspólnie z Radą Naukową czasopisma czuwa nad zapewnieniem odpowiedniego poziomu merytorycznego zamieszczanych w nim artykułów.

Rada Naukowa

Prof. Victor Arad - University of Petrosani, Rumunia

Prof. Volodymyr Bondarenko - National Mining University, Ukraina

Prof. Uday Kumar - Lulea University of Technology, Szwecja

Prof. Morteza Osanloo - Amirkabir University of Technology, Iran

Prof. Pavol Rybar - Technical University Kosice, Słowacja

prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz - Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski - Akadamia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Stanisław Staśko - Uniwersytet Wrocławski

prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. nadzw. PWr - Politechnika Wrocławska

 

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. inż. Jan Butra - KGHM CUPRUM - CBR

Redaktorzy tematyczni:

dr inż. Andrzej Grotowski - KGHM CUPRUM - CBR

dr hab. inż. Jan Kudełko - KGHM CUPRUM - CBR

dr hab. inż. Witold Pytel - KGHM CUPRUM - CBR

dr hab. inż. Radosław Zimroz - Politechnika Wrocławska

Redaktor językowy:  mgr Małgorzata Wieliczko

Sekretarz redakcji: mgr Agnieszka Nowicka - KGHM CUPRUM - CBR

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl