Zakłady badawcze


Oferujemy prace badawcze i projektowe w zakresie górnictwa, wentylacji, elektryfikacji i mechanizacji i automatyzacji kopalń, geologii i hydrogeologii, przeróbki rud ochrony środowiska oraz nowoczesnych technologii pozyskiwania energii, a także usługi geodezyjne i kartograficzne. 

 

Laboratoria

Posiadamy akredytowane Laboratoria, w których wdrożony został system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

 

Projekty unijne

Uczestniczymy w europejskich programach ramowych, biorąc udział w międzynarodowych projektach dotyczących branży wydobywczej.

 

Powierzchnie biurowe
i sale konferencyjne

Wynajmujemy powierzchnie biurowe i sale konferencyjne. 

 

Mistrzowie Techniki pracują w KGHM CUPRUM 

 
Konkurs Mistrza Techniki rozstrzygnięty!  W tegorocznej edycji tytułem Wicemistrza Techniki wyróżniono wynalazek ekspertów z KGHM CUPRUM - „Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach pomiarowych", autorstwa Sławomira Fabicha oraz Sławomira Świtonia. . >>więcej<<  

 

MPP_2016 Laur Innowacyjności 2015 DGC Medal Polskiej Przedsiebiorczości 2014 Certyfikat Dynamiczna Firma Gazela Biznesu 2012 AAA Gazele Biznesu Pollab Logo 4 Stowarzyszenie KLUB POLSKIE FORUM ISO 14000 POLSKIE FORUM ISO 9000 PCA

© Copyright 2010 by KGHM Cuprum Centrum Badawczo- Rozwojowe

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
tel. 071/781-22-01
fax. 071/344-35-36
e-mail: kghm@cuprum.wroc.pl